Domnului Senator Toni Greblă

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

                                                                                                                   FORMER ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS ASSOCIATION

                                                                                       Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

Bucureşti, 3 mai 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr. 56

 

 

Domnului Senator Toni Greblă 

Preşedinte al Comisiei Juridice a Senatului României

 

În ziua de 12.04.2011 a avut loc şedinţa Comisiei Juridice a Senatului în cadrul căreia s-a analizat propunerea legislativă L 175/2011, intitulată „Propuneri legislative privind instituirea unui regim juridic distinct şi temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi băneşti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist”.

La discuţii au participat şi trei reprezentanţi ai FRFDPLA, care au propus unele amendamente.

Considerăm că prin neinvitarea şi neparticiparea la şedinţa respectivă a reprezentanţilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din  România (AFDPR), punctul nostru de vedere, nu a putut fi cunoscut.

Trebuie să ţinem cont de faptul că în asociaţia noastră (AFDPR) se regăsesc marea majoritate a foştilor deţinuţi politici anticomunişti (peste 90 la sută), deportaţi, persecutaţi politic, urmaşii acestora, cât şi de faptul că AFDPR este membră a INTER ASSO (Asociaţia Internaţională a Foştilor Deţinuţi Politici din fostele ţări comuniste) din a cărei conducere face parte.

AFDPR nu agreează excluderea de la primirea de daune morale şi materiale a deportaţilor şi a celorlalte categorii cuprinse în D L 118/1990 şi nici extinderea acordării de daune urmaşilor de gradul II, considerându-le nejustificate şi nemeritate.

Menţionăm că în timp ce zilele noastre sunt  „numărate”, 16 mii de procese sunt în pericol de a fi respinse ca neîntemeiate,  în lipsa unor prevederi legale constituţionale.

În concluzie, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne invita cu ocazia dezbaterii în  plen a propunerilor legislative pentru a ne expune şi punctul nostru de vedere.

Cu deosebită stimă,

 

Preşedinte,

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for