COMUNICAT

COMUNICAT

In perioada 20-22.09.2022, s-au desfasurat la Mamaia, lucrarile celui de- al XXVIII Congres al AFDPR.
S-a presentat ordinea de zi, respectiv:
– Darea de seama
– Raportul financiar
– Discutarea in vederea aprobarii si adoptarii Proiectului de Statut AFDPR in concordanta cu Legea 246/2005.
In urma discutiilor, care au cuprins proiectele avansate precum si propunerile persoanelor mandatate de Adunarea Generale ale filialelor, s-a trecut la votarea si aprobarea in unanimitate a votului Statutului AFDPR.
Se impune precizarea ca prevederile referitoare la organele de conducere ale AFDPR si filialelor ei constitutive se va aplica dupa desfasurarea Adunarilor Generale elective care se vor desfasura in anul 2023.

Presedinte AFDPR
Sergiu Rizescu

Comments are closed.
Please click here for